Työhakemumallit ja CV

Täältä löydät seuraavat mallit:

Voit myös ladata tekstiversion koneelle tästä:

 Työhakemus malli

Etunimi Sukunimi
Postiosoite
00000 POSTITOIMIPAIKKA
puh. (00) 000 0000
sähköposti
HAKEMUS

20.07.2007


YRITYS Oy
Johtaja Mileena Marikko
PL 00
00000 POSTITOIMIPAIKKA


Mahdollinen viite esim. puhelinkeskusteluun

"Kiinnostuskappale”
- Ensimmäinen lause vaikuttaa kiinnostuksen tasoon
- Mitä paikkaa haet
- Miksi haet (kiinnostus & motivaatio)
- Mitä hyötyä Sinusta on

”Osaamiskappale”
- Herätä kiinnostus itseäsi kohtaan
- Kuvaa taitojasi & tietojasi
- Käytä minä muodon toimintaverbejä
- Yhdistä saavutuksesi haettavaan paikkaan
- ”Mitä työnantaja haluaa Sinusta lukea,
mikä Sinussa on todella kiinnostavaa”

”Minä-kappale”
- Millainen on työtapasi
- Miten toimit yksin / yhteistyössä / tiimissä
- Millainen Sinä olet ? muiden antama palaute

"Haastatteluun- kappale”
- Milloin voit aloittaa
- Pyydettäessä palkkatoivomus
- Lopetus tyylillä

- Mukaan liitteeksi CV
- Allekirjoitus

Avoin hakemus

Etunimi Sukunimi
Postiosoite
00000 POSTITOIMIPAIKKA
puh. (00) 000 0000
sähköposti
AVOIN HAKEMUS

20.07.2007


YRITYS Oy
Johtaja Miska Kaarakainen
PL 00
00000 POSTITOIMIPAIKKA


Mahdollinen viite esim. puhelinkeskusteluun

”Myyntikappale”
- Ensimmäinen lause ratkaisee (mainos)
- Miksi olet kiinnostunut juuri tästä yrityksestä
- Mihin tehtäviin tarjoat osaamistasi
(mahdollisimman tarkasti ja havainnollisesti)
- Herätä kiinnostus itseäsi kohtaan

”Hyötykappale”
- Mitä hyötyä Sinusta on
- Kuvaa taitojasi & tietojasi
- Yhdistä saavutuksesi yrityksen toimintaan
- ”Mitä työnantaja haluaa Sinusta lukea,
mikä Sinussa on todella kiinnostavaa”

”Minä-kappale”
- Millainen on työtapasi
- Miten toimit yksin / yhteistyössä / tiimissä
- Millainen Sinä olet? muiden antama palaute

” Jatketaan-kappale”
- Kerro milloin otat yhteyttä ja tee niin
- Lopetus tyylillä
- Mukaan CV
- Allekirjoitus

CV

Etunimi Sukunimi
Postiosoite
00000 POSTITOIMIPAIKKA
puh. (00) 000 0000
sähköposti
KUVA CV

20.7.2007

(Ura)Tavoitteet
Tulevaisuuden suunnitelmat

kuvaa motivaatiota, tavoitteellisuutta, asennetta, kypsyyttä, ammatillisuutta, tms. tavoitteet saavat myös muuttua!

Työkokemus

milloin, mitä, missä?
-
työtehtävien kuvaus lauseilla, 3-4 riviä.
- työkokemuksen määrän voi laskea näkyviin, esim. (8 kk) työpaikan perään.
- tyyliin: vastasin, toteutin, johdin, perehdyin jne.
- kun kokemusta on paljon, vanhimmat niputetaan.

Koulutus

milloin, mitä, missä?
- pääaine, sivuaineet, tutkielma
- tutkintotavoitteinen koulutus

Muu koulutus tai täydennyskoulutus
Kielitaito

- käytännön osaaminen lauseilla kuvattuna adjektiivien sijasta
- muodolliset näytöt

ATK-taidot

- käytännön osaaminen ja muodolliset näytöt
- työnantaja ei voi olettaa ”itsestäänselvyyksiä”, vaan luottaa kerrottuun


Luottamustoimet

- osoittavat aktiivisuutta, vastuullisuutta, osaamista, vuorovaikutustaitoja tms.
Harrastukset -voivat osoittaa muuta elämää, voimavaroja, aktiivisuutta, terveyttä, vuorovaikutusta, asennetta, jne.
ei välttämätön
Julkaisut

- voivat olla artikkeleita tai isompia kokonaisuuksia
- osoittavat kirjallista valmiutta
- tunnistetiedot tarpeen jos oleellinen
- tarvittaessa omana liitteenään

Kansainvälinen kokemus

-asuminen, työskentely, opiskelu ulkomailla tai
Suomessa, jos oleellinen

Suosittelijat

- 1-2 kpl
- liitä nimi ja osoitetiedot
- valitaan vain, jos tuntee sinut laajasti, mielellään pitkältä ajalta
- voisiko olla kirjallinen?

Erityisosaaminen

- 4-5 riviä, taitoja ja tietoja, joiden hallinta ei tule selkeästi esille esimerkiksi koulutus- tai työhistorian myötä (harrastukset!)
- avainsanojen hyödyntämistä ja ammatillisuuden korostamista kytkemällä sanottua haettavan paikan vaatimuksiin
- ei toistoa!

1-2 sivua on sopiva CV:n pituus. Jos ansioita on paljon, on osattava valita paikan kannalta oleellisimmat.

Sivuotsake auttaa lukijaa hahmottamaan ja löytämään viimeisimmän tiedon, joka yleensä on tärkein. Sivuotsakkeet kannattaa valita haettavaan paikkaan sovittaen, kaikkea ei tarvitse kertoa.

Kattava CV riittää – lähetä todistuskopiot vain jos työnantaja ne nimenomaan haluaa. Ansioiden esittämisjärjestykselle ei ole sääntöä, mutta CV:n tasapaino on tärkeä kokonaisvaikutelman kannalta.

Mallit ja teksti on alkuperäisesti Kuopion yliopiston sivuilta

http://www.uku.fi/careerservices/tyonhaku/hakemuscv.shtml

 
Webhotellit | Domainit | Webhotellivertailu